Sympozja

III Międzynarodowe sympozjum familiologiczne, pt. „Ekologia a rodzina” w kontekście integracji badań humanistycznych i empirycznych; 27-28 maja 2019 Program_3MSF_plakat

VIII Ogólnopolskie interdyscyplinarne seminarium hagiologiczne pt. „Święty Jakub Większy Apostoł w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna”; 6 XI 2018 Program_pdf; Plakat_pdf

II Międzynarodowe sympozjum familiologiczne pt. “Biznes rodzinny w kontekście integracji nauk humanistycznych, ekonomii i gospodarki”; 11-12 VI 2018; Folder_pdfProgram_pdf

Międzynarodowe sympozjum naukowe pt. “Objawienia maryjne XIX i XX wieku wobec potrzeb duszpasterskich współczesnego pokolenia chrześcijan”; 6-7 XI 2017; strona www: PL

 Ogólnopolskie seminarium naukowe pt. “Matka Boża Gietrzwałdzka w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa regionalna i uniwersalna”’ 6-7 XI 2017 r.; strona www: PL

 Konferencja: XVIII Dni Interdyscyplinarne pt. „Rodzina – Naród – Bezpieczeństwo”. 12-13 VI 2017; Strona konferencji PLEN

 Konferencja: XVII Dni Interdyscyplinarne pt. „Między Sacrum a profanum – święci w kulturze”. 7-9 XI 2016; Strona konferencji

Seminarium katarzyńskie: Św. Katarzyna Aleksandryjska w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna. 5 XI 2015; program

Seminarium magdaleńskie: Św. Maria Magdalena w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna. 5 XI 2014; program

Seminarium mikołajowe: Św. Mikołaj z Myry w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna. 5 XI 2013 r.; program

Seminarium antoniańskie: Św. Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna. 7 XI 2011 r.; program

Seminarium familiologiczne „W trosce o rodzinę”(II), pt. Ojciec; 31 V- 1 VI 2012 r.; zob. szczegóły

Seminarium familiologiczne „W trosce o rodzinę”(I), pt. Uwaga: Internet!; 13 XII 2011 r.; program

Seminarium józefologiczne: Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna. 9 XI 2011 r.; program

Seminarium ekumeniczne: Raport: Kościół i Wspólnota Kościelna. Watykan-Utrecht (2009). Problematyka i perspektywy jedności. 26-27 IX 2011; program

Seminarium mariologiczne i maryjne: Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna. 9 XI 2010 r. plakatprogram

IX Dni Interdyscyplinarne: Na progu życia. Teoria ewolucji wobec wiary chrześcijan. UWM w Olsztynie, 16-18 XI 2008 r. – sprawozdaniepublikacja