Seminarium antoniańskie

 Św. Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce – dawniej i dziś.

Perspektywa regionalna i  uniwersalna

Wydział Teologii UWM w Olsztynie, 7 listopada 2012 r.

Organizatorzy: Katedra Teologii Dogmatycznej i Fundamentalnej WT UWM w Olsztynie i Muzeum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie

Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15

PROGRAM

Godz. 9:00 – Rozpoczęcie – ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM, dziekan Wydziału Teologii UWM w Olsztynie

Sesja I: …w literaturze, sztuce, kulcie, historii, teologii – wykłady wprowadzające

Przewodniczy: Bp dr Jacek Jezierski [Archidiecezja Warmińska]

Bp prof. dr hab. Julian Wojtkowski [Archidiecezja Warmińska]: Święty Antoni Padewski w „Dziejach Malborskiej Rezydencji Towarzystwa Jezusowego 1647-1744”

Ks. dr Paweł Rabczyński [WSDMW „Hosianum”]: Nowy model świętości. Od męczennika do wyznawcy

Dr Jowita Jagla [Uniwersytet Łódzki]: „Sacrum” wobec natury. Święty Antoni „na drzewie” jako przykład ikonografii pustelniczej

Ks. dr hab. Stanisław Bafia, prof. UJPII i UWM [UJPII w Krakowie i WT UWM w Olsztynie]: Teologia, filozofia i ruchy heretyckie na przełomie XII i XIII w.

Dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM [UWM w Olsztynie i Muzeum w Malborku]: Warmińskie łosiery do św. Antoniego

O. dr Franciszek Chodkowski OFM [UAM w Poznaniu]: Święty Antoni obrońca wiary katolickiej

Godz. 11:00 – Sesja II: …w literaturze i sztuce – cd.

Przewodniczy: Dr hab. Janusz Hochleitner, prof. UWM

Dr Anna Rzymska [Instytut Filologii Polskiej UWM w Olsztynie]: Święty Antoni w poezji polskiej

Ks. mgr Jan Rosłan [Olsztyn]: Postać św. Antoniego w powieści Jana Dobraczyńskiego „Ptaki śpiewają, ryby słuchają”

Mgr Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz [Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku]: Cud z nogą w legendzie i na obrazie

S. mgr Janina Bosko [Wydział Sztuki Kurii Kościelnej Kurii Metropolitalnej w Olsztynie]: Ikonografia św. Antoniego Padewskiego w sztuce sakralnej na Warmii

Mgr Stanisław Kuprjaniuk [Frombork]: Patroni warmińskich kapliczek – św. Antoni

Godz. 12:30 – Sesja III: …w kulcie i historii – cd.

Przewodniczy: Ks. dr hab. Stanisław Bafia, prof. UJPII, UWM

Ks. dr Piotr Dernowski [WT UWM w Olsztynie]: Teologiczno-biblijne podstawy kultu świętych

Ks. dr Matczak Bartłomiej [WSDMW „Hosianum”]: Św. Antoni w liturgii Kościoła

Mgr Ewelina Mączka [WT UWM w Olsztynie]: Wizerunek św. Antoniego w kultach afro-katolickich

Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny [Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Elblągu]: Kult św. Antoniego na przykładzie parafii Napierki i Warpuny w archidiecezji warmińskiej

Godz. 13:30 – Sesja IV: …w kulcie i historii – cd.

Przewodniczy: Ks. dr hab. Krzysztof Bielawny

S. mgr lic. Hanna Rzymska MSF [Kętrzyn]: Wybrane zagadnienia duchowości św. Antoniego Padewskiego w „Kazaniach świątecznych”

Ks. dr Tomasz Szałanda [WT UWM w Olsztynie]: Jak dzisiaj mówić o św. Antonim Padewskim? Przyczynek do badań kaznodziejstwa hagiograficznego

Dr Mirosław Kuczkowski [Olsztyn]: Św. Antoni Padewski w ujęciu polskich czasopism tercjarskich okresu międzywojennego – 1918-1939

Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM [WT UWM w Olsztynie]: Pobożność chrześcijańska według wypowiedzi polskich internautów na temat św. Antoniego Padewskiego

Zakończenie – ok. godz. 14:30