Pracownicy

Pole tekstowe: Katedra Zoologii
10-718 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 5
tel. 89 523 3261, 89 523 4861; fax. 89 523 3261; 
email: kzool@uwm.edu.pl

Kierownik katedry:

    email

   tel.

 

prof. dr hab. Alicja Boroń, prof. zw.

alibo@uwm.edu.pl

89 523 48 61

Profesorowie:

 

 

 

prof. dr hab. Aleksander Bielecki, prof. zw.

alekb@uwm.edu.pl

89 523 38 53

 

dr hab. Janina Dziekońska-Rynko, prof. UWM

jdr@uwm.edu.pl

89 523 42 28

Adiunkci:

 

 

 

dr Olga Jabłońska

olga.jablonska@uwm.edu.pl

89 523 42 29

 

dr Iwona Jeleń

iwona.jelen@uwm.edu.pl

89 523 33 71

 

dr Dorota Juchno

juchno@uwm.edu.pl

89 523 33 19

 

dr hab. inż. Lech Kirtiklis

leo@uwm.edu.pl

89 523 33 40

    Asystenci:

 

 

 

 

dr Karol Komosiński

kurcik@uwm.edu.pl

89 523 49 60

 

dr inż. Robert Krupa

krupi.r@gmail.com

89 523 33 62

 

dr Anna Leska

anna.leska@uwm.edu.pl

89 523 52 68

Technolog:

inż. Dorota Hotowczyc

dorota.hotowczyc@uwm.edu.pl

89 523 32 61

Specjalista:

mgr Małgorzata Tanajewska

malgorzata.tanajewska@uwm.edu.pl

89 523 39 25

St. specjal.:

mgr inż. Andrzej Koryzno

koryzno@uwm.edu.pl

89 523 39 25

 Doktoranci:

 

 

 

 

mgr inż. Dorota Pikuła

dorota.pikula@uwm.edu.pl

89 523 32 88

 

mgr Anna Przybył

anna.przybyl@uwm.edu.pl

89 523 32 88

 

mgr Karolina Kowalewska

karolina.kowalewska@onet.pl

89 523 42 29

 

mgr Izabela Stocka

 

89 523 42 28

 

mgr Aleksandra Szabelska

aleksandra.szabelska@uwm.edu.pl

89 523 32 88

 

mgr Martyna Rydzewska

 

89 523 32 88

Profesorowie

emerytowani:

 

 

 

prof. dr hab. Maria Brylińska

 

 

 

dr hab. Roch Mackowicz, prof. UWM