Historia Katedry Zoologii

Wyższa Szkoła Rolnicza w Olsztynie została utworzona 31 maja 1950 roku z Państwowej Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Łodzi. Katedrę Zoologii utworzono jako jedną z jednostek organizacyjnych Wydziału Zootechnicznego WSR w Olsztynie. Do Olsztyna przewieziono zbiory okazów zwierząt, aparaturę i preparaty dydaktyczne PWSGW w Cieszynie. Organizację i kierownictwo Katedry JM Rektor powierzył dr Janinie Wengris, profesorowi kontraktowemu WSGW
w Cieszynie.

Katedra Zoologii początkowo prowadziła zajęcia dla studentów wydziałów: Zootechnicznego, Rolniczego i Mleczarskiego, a później także krótko - studentów Wydziału Rybackiego, a następnie Rybactwa Śródlądowego. Przez dwa lata pracownicy Katedry mieli zajęcia ze studentami Wydziału Weterynaryjnego (zarówno na studiach stacjonarnych, jak i zaocznych).

W roku 1972, kiedy powstał Wydział Ochrony Wód i Rybactwa Śródlądowego, Katedrę Zoologii przeniesiono na ten Wydział i włączono w skład Instytutu Hydrobiologii i Ochrony Wód, a od 1986 roku funkcjonuje jako samodzielna Katedra Zoologii. Po odejściu prof. dr Janiny Wengris na emeryturę, w roku 1977, JM Rektor powierzył kierownictwo Katedry Zoologii
prof. dr hab. Marii Brylińskiej.

W 1997 roku decyzją Senatu Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie Katedra Zoologii została jedną z czterech Katedr - założycieli Wydziału Biologii. Od 1999 r., tj. od chwili powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pozostaje w składzie tego Wydziału.
Po odejściu prof. dr hab. Marii Brylińskiej na emeryturę, w roku 2002, funkcję kierownika Katedry Zoologii objęła jej wychowanka, dr hab. Alicja Boroń, prof. UWM.

W latach 1950-1957 Katedra Zoologii mieściła się w Kortowie, w bloku 36, początkowo na parterze, następnie na I piętrze, zajmując 4 pokoje, w tym pracownię oraz salę ćwiczeń. Laboratorium hodowlane mieściło się w pomieszczeniu piwnicznym, gdzie zainstalowano część aparatury badawczej. Po wybudowaniu bloku Nowej Zootechniki i Rybactwa w 1957 roku Katedra Zoologii przeniosła się do obecnie zajmowanych pomieszczeń na I piętrze tego budynku.
W pierwszym okresie w pomieszczeniach Katedry Zoologii mieścił się również Zakład Entomologii Wydziału Rolniczego, a jego opiekunem naukowym była prof. Janina Wengris.
W 1968 r. Zakład Entomologii przeniesiono do innego budynku.

Do organizowanej Katedry Zoologii WSR w Olsztynie przewieziono z uczelni cieszyńskiej zbiory okazów zwierząt, zgromadzone jeszcze w okresie przedwojennym przez prof. dr. Kazimierza Sima. Zbiory te, rozmieszczone w szafach, w holu i na korytarzach, były zaczątkiem przyszłego Muzeum Przyrodniczego Katedry Zoologii. Początkowo miało się ono mieścić w auli W, budynku Nowej Zootechniki i Rybactwa. Po śmierci prof. Janiny Wengris, decyzją Senatu Akademickiego, salę ćwiczeń i muzeum Katedry Zoologii nazwano Jej imieniem.

W Muzeum Zoologicznym im. Prof. Janiny Wengris zgromadzono około 2 500 okazów zwierząt, które służą dydaktyce i są wykorzystywane w badaniach naukowych. Muzeum zwiedzają liczne wycieczki ze szkół podstawowych i średnich oraz studenci. Zbiory muzealne były gromadzone zarówno podczas prowadzonych badań, obozów studenckich kół naukowych, jak
i wymiany z różnymi ośrodkami naukowymi i zagranicznymi (IAB Smith Institute of Ichthology, Grahamstown; Museum of Zoology, Ohio State University; Oddział Syberyjski Instytutu Rosyjskiej AŃ; Univesity of Cantho Vietnam i inne). Pochodzą one także
z darowizn, np. Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie (ryby Iraku), dr Stanisława Danielewskiego (ryby Nigerii i Ameryki Płd), Morskiego Instytutu Rybackiego (ryby morskie).

Pole tekstowe: Katedra Zoologii
10-718 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 5
tel. 89 523 3261, 89 523 4861; fax. 89 523 3261; 
email: kzool@uwm.edu.pl