Pole tekstowe: Katedra Zoologii
10-718 Olsztyn, ul. M. Oczapowskiego 5
tel. 89 523 3261, 89 523 4861; fax. 89 523 3261; 
email: kzool@uwm.edu.pl