ZNP w UWM w Olsztynie przyłączył się do ogólnopolskiej akcji dot. odmrożenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników uczelni publicznych

Związek Nauczycielstwa Polskiego działający w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie negatywnie ocenia planowane w ustawie budżetowej na rok 2018 zamrożenie podstawy naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników uczelni publicznych..Zobacz więcej