Uczelniane związki zawodowe kierują pismo do JM Rektora UWM

Zarząd Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warminsko-Mazurskim oraz Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność" UWM w Olsztynie zwracają się sprośbą o udzielenie informacji dotyczącej terminu podjęcia negocjacji. Zobacz wiecej...