Stanowisko Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 22 stycznia 2018 r.

Przedstawiony publicznie przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 22 stycznia br. projekt ustawy Prawo o szkolnicwie wyższym i nauce zmodyfikowany w stosunku do wersji prezentowanej podczas Narodowego Kongresu Nauki zawiera wiele istotnych zmian. Zobacz więcej...