Sprostowanie

Dotarła do nas informacja, że na facebook’u krąży anonim mówiący o podwyżkach dla nauczycieli akademickich naszej Uczelni. Prezydium ZNP w UWM w Olsztynie jednoznacznie stwierdza, że informacje te są nieprawdziwe. Nie zostało podpisane żadne porozumienie w tej sprawie z władzami Uczelni. 19 lipca 2019 roku odbyło się spotkanie z Prorektorem ds. Kadr celem podpisania Porozumienia w spr.dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Należy przypomnieć w tym miejscu, że Porozumienie podpisane 19 lipca 2019 roku ustala tylko zasady przyznawania dodatkowej części wynagrodzeń zasadniczych („projakościówka”). Pula 550.000 zł brutto miesięcznie dla wszystkich nauczycieli akademickich została już ustalona w Porozumieniu z 2015 roku i jest kwotą przechodzącą.

Obecnie oczekujemy na przekazanie przez władze Uczelni podpisanego dokumentu, który jak tylko otrzymamy zamieścimy na naszej stronie internetowej.