Porozumienie

Porozumienie zawarte dnia 19 lipca 2019 roku pomiędzy Rektorem UWM w Olsztynie, a przedstawiecielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie w sprawie dodatkowej cześci wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zobacz dokument