Porozumienie

Porozumienie zawarte dnia 14 listopada 2018 roku pomiędzy Rektorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie a przedstawicielami związków zawodowych działających w UWM w Olsztynie. Zobacz więcej