Podwyżki dla nienauczycieli

W dniu 9 stycznia 2019 roku JM Rektor UWM na spotkaniu z przedstawicielami związków zawodowych poinformował, że przekazuję kwotę 2 mln złotych netto na wzrost wynagrodzeń dla grupy nienauczycieli. Wypłata nastąpi z wynagrodzeniem za miesiąc luty, z wyrównaniem od stycznia.