Paczka na Mikołaja

Paczka na Mikołaja 2019

Zarząd Uczelniany ZNP zaprasza po odbiór paczki świątecznej dla dzieci członków Związku w wieku od 0 do 16 roku życia. Paczki można odbierać codziennie w godzinach od 8:00 do 14:00 w sekretariacie ZNP (ul. R. Prawocheńskiego 4 – budynek stołówki).