Ostateczna opinia w sprawie reformy oświaty

Zapraszamy do zapoznania się z ostateczną opinią dotyczącą reformy oświaty. Stanowisko Opinia