Opinia Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki ZNP - finansowanie

Zapraszamy do zapoznania się z opinią RSzWiN do projektu rozporządzenia w sprawie finansowania szkolnictwa wyższego w 2017 roku. Zobacz opinię