Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie

Zarząd Uczelniany ZNP w UWM w Olsztynie informuje, że na posiedzeniu w dniu 2 lutego 2018 roku podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Szczegółowe informacje w załączniku