Młodzi pracownicy w kształtowaniu Związku Nauczycielstwa Polskiego w UWM

Wśród członków ZNP zrodził się pomysł zorganizowania konferencji o roli i udziale młodych pracowników w kształtowaniu Związku Nauczycielstwa Polskiego w UWM, a pośrednio o możliwości wpływania na kierunki rozwoju uczelni oraz jej politykę kadrową. W tym celu zawiązała się grupa inicjatywna, której przewodniczy kol. Paweł Merło (pozostałe osoby grupy roboczej kol. Pieńkowska-Kamieniecka, kol. Stanowicka i kol. Bogdański). Forum młodych