Kampania wyborcza kandydatów na stanowisko Rektora UWM w Olsztynie - odpowiedzi kandydatów

Mimo trudnego okresu związanego z pandemią koronawirusa, trwa kampania wyborcza kandydatów na stanowisko Rektora UWM w Olsztynie. ZNP w UWM zwrócił się do kandydatów na te stanowisko - doktora hab. Jarosława Dobkowskiego, prof. UWM oraz doktora hab. Jerzego Przyborowskiego prof. UWM - o wyrażenie swoich opinii w kilku, uznawanych przez naszą organizację związkową za kluczowych, kwestiach. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi przesłane nam przez kandydatów.

Odpowiedzi - dr hab. Jarosław Dobkowski; Odpowiedzi - dr hab. Jerzy Przyborowski