Inicjatywy i działania naszej organizacji w sprawozdaniu RSzWiN ZNP

Działalność Rady SzWiN ZNP oraz Prezydium Rady w 2017 roku oprócz bieżącej realizacji uchwały programowej IV Krajowej Konferencji sprawozdawczo-wyborczej Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego, koncentrowała się na działaniach dotyczących konsultowania nowej ustawy 2.0 Prawo o szkolnictwie wyższym  i nauce zwłaszcza w kwestii uprawnień związków zawodowych i spraw pracowniczych  w obszarze szkolnictwa wyższego. Zobacz wiecej...