Bony świąteczne

Bony świąteczne dla emerytów 2019

Zarząd Uczelniany ZNP zaprasza emerytów i rencistów, będących członkami ZNP po odbiór bonów świątecznych. Bony można odbierać w codzienne w godzinach 8:00:14:00 w sekretariacie ZNP (ul. R. Prawocheńskiego 4 – budynek stołówki).