Bal Karnawałowy w Klubie Arton

Bal karnawałowy 2020

W dniu 25 stycznia 2020 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM w Olsztynie organizuje Bal Karnawałowy w Klubie Arton. Osoby zainteresowane bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem ZNP do 14 stycznia 2020 r. Cena Balu wynosi 80 zł od osoby. O uczestnictwie w imprezie decyduje data zgłoszenia z jednoczesnym uiszczeniem opłaty za bal w sekretariacie ZNP. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.