Bal Karnawałowy

Bal Karnawałowy

W dniu 2 lutego 2019 roku Związek Nauczycielstwa Polskiego w UWM w Olsztynie organizuje Bal Karnawałowy w Klubie Arton. Osoby zainteresowane bardzo prosimy o kontakt z sekretariatem ZNP  do 21 stycznia. Cena Balu wynosi 80 zł od osoby. O uczestnictwie w imprezie decyduje data zgłoszenia z jednoczesnym uiszczeniem opłaty za bal w sekretariacie ZNP.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.