Katedra Łąkarstwa i Urządzania Terenów Zieleni

Przejdź do treści

Menu główne:

pl. Łódzki 1, 10-727 Olsztyn
Od 1 stycznia 2021 roku jesteśmy w Katedrze Agrotechnologii i AgrobiznesuHISTORIA. W lutym 1952 roku w Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie została utworzona Katedra Uprawy Łąk i Pastwisk na podstawie rozporządzenia Ministra Szkół Wyższych i Nauki z dnia 23 listopada 1951 roku. Kierownikiem Katedry został doc. dr Henryk Kern.  >>>>KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA. Aktualnie w Katedrze pracuje 2 profesorów, 2 adiunktów (w tym 1 ze stopniem naukowym doktora habilitowanego) i 2 specjalistów. W Katedrze wykonano 24 prace doktorskie, a 8 pracowników uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego. >>>>
Polskie Towarzystwo Łąkarskie

European Grassland Federation
DYDAKTYKA.  Katedra  prowadzi zajęcia na kierunkach ROLNICTWO, ZOOTECHNIKA, OCHRONA ŚRODOWISKA, OGRODNICTWO, ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU i LEŚNICTWO.  >>>>

GALERIA Łąki, pastwiska i tereny zieleni to obszary o ogromnej bioróżnorodności. Warto je poznać. >>>>

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego