Zaproszenie do badania stanu kultury organizacyjnej UWM

 

Szanowni Państwo,

jesteśmy w ważnym momencie rozwoju naszej Uczelni. Rozpoczęliśmy realizację przyjętej przez Senat strategii rozwoju Uniwersytetu przewidzianej na najbliższe lata. Pragnę wszystkich Państwa, bez wyjątku, zaprosić do jej realizacji, licząc na zaangażowanie całej Wspólnoty Akademickiej.

Jednym z celów przyjętej strategii, mającym ogromny wpływ na sukces w przypadku pozostałych celów strategicznych, jest budowanie kultury funkcjonowania Uniwersytetu. Mam pełną świadomość, że jest to proces ciągły i wymagający od nas wszystkich woli współpracy.

Wychodząc  od podstawowej prawdy, że to ludzie tworzą Uniwersytet, chcemy by był on dobrym środowiskiem pracy i rozwoju dla nas wszystkich, by praca w nim i na jego rzecz stanowiła ważny element samorealizacji, by przez harmonijny osobisty rozwój pracowników, studentów i doktorantów, stał się  on urzeczywistnieniem naszych marzeń.

Chcemy zacząć zatem od zbadania stanu kultury organizacyjnej. Chcemy przyjrzeć się nam, naszej organizacji, by móc podejmować trafne decyzje co do jej kształtu i dalszego rozwoju. Badanie to jest dla nas ważne, gdyż umożliwi poznanie tego, co może stanowić naszą siłę i tego co może utrudniać nam funkcjonowanie. W badaniu weźmie udział około 400 osób spośród nas i rozpoczynamy je 6 kwietnia tego roku.

Chcemy prosić osoby, które wezmą udział w badaniu o aktywne uczestnictwo w tym procesie. Ważne są dla nas wszelkie Wasze uwagi na temat Uniwersytetu. Zaproszenie do badania dla osób, które wezmą w nim udział prześlemy później. Sukcesywnie będziemy przesyłać zaproszenia na spotkania indywidualne. Z naszej strony koordynować proces będzie Pani Eliza Popławska-Jodko. Od niej, osoby biorące udział w badaniu będą dostawać następne informacje. Do niej też możecie Państwo zgłaszać się z pytaniami dotyczącymi organizacji badania.

Po zakończonym procesie przekażemy wszystkim informacje na temat efektów badania i dalszych prac.

 

Rektor
 
dr hab. Jerzy A. PRZYBOROWSKI, prof. UWM