Informacje o postępowaniu nr POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17

Ogłoszenie otwartego naboru partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu
Numer postępowania:POWR.03.01.00-IP.08-00-UMO/17
Data ogłoszenia:22-12-2017
Kod jednostki prowadzącej:WBiB
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Formularz oferty:
Informacja o wyborze partnera: