Informacje o postępowaniu nr 8/2020/PN/DZP

Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:8/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:13-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zmodyfikowany zalacznik nr 1 do SIWZ:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: