Informacje o postępowaniu nr 6/2020/PN/DZP

Dostawa, wniesienie, montaż fabrycznie nowego zaawansowanego symulatora urazowego z zestawem sterującym i zestawem wymiennych ran do Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu nr POWR.05.03.00-00-0011/15 pt. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Numer postępowania:6/2020/PN/DZP
Data ogłoszenia:14-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami zamieszczono po adresem: https://www.platformazakupowa.pl/transakcja/300920: