Informacje o postępowaniu nr 558/2019/PN/DZP

Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych i podłoży mikrobiologicznych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:558/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:09-01-2020
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: