Informacje o postępowaniu nr 55/2019/US/DZP

Przeprowadzenie kursu „Korekcja racic bydła” dla studentów Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2019-2020 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
Numer postępowania:55/2019/US/DZP
Data ogłoszenia:25-02-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Modyfikacja treści ogłoszenia:
Informacja z otwarcia ofert:
Informacja o odrzuceniu oferty:
Informacja o nieudzieleniu zamówienia: