Informacje o postępowaniu nr 542/2019/PN/DZP

Świadczenie kompleksowej obsługi w zakresie ratownictwa wodnego w obiekcie krytej Pływalni Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:542/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:12-12-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: