Informacje o postępowaniu nr 500/2019/US/DZP

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu MS Office dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.
Numer postępowania:500/2019/US/DZP
Data ogłoszenia:07-11-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Dodatkowe uwagi:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Udzielenie zamówienia: