Informacje o postępowaniu nr 492/2019/PN/DZP

Organizacja zagranicznych wizyt studyjnych dla studentów Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa oraz Wydziału Nauk o Żywności w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00.
Numer postępowania:492/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:06-11-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do Ogłoszenia:
Dodatkowe uwagi:
Zapytania i wyjaśnienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Udzielenie zamówienia: