Informacje o postępowaniu nr 489/2018/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i instruktorów z prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej niskiej wierności w ramach projektu pn. „Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy POWR.05.03.00-00-0011/15-00
Numer postępowania:489/2018/US/DZP
Data ogłoszenia:18-12-2018
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Przesunięcie terminu składania ofert:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Umowa: