Informacje o postępowaniu nr 480/2019/US/DZP

Przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.
Numer postępowania:480/2019/US/DZP
Data ogłoszenia:30-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Załączniki do protokołów:
Informacja z otwarcia:
Wybór oferty:
Udzielenie zamówienia: