Informacje o postępowaniu nr 465/2019/PN/DZP

Dostawa świątecznych kart podarunkowych dla dzieci pracowników Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:465/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:21-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Unieważnienie: