Informacje o postępowaniu nr 465/2018/US/DZP

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu: Zarządzanie uczelnią – finanse: 1. Finanse szkoły wyższej ze szczególnym uwzględnieniem nowego algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni podwyższające kompetencje zawodowe pracowników Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, realizowane w ramach projektu pn. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie na podstawie umowy nr POWR.0305.00-00-Z310/17-00 z dn. 11.12.2017r.
Numer postępowania:465/2018/US/DZP
Data ogłoszenia:03-12-2018
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa