Informacje o postępowaniu nr 464/2019/PN/DZP

Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:464/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:21-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: