Informacje o postępowaniu nr 464/2018/US/DZP

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu MS Office dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.
Numer postępowania:464/2018/US/DZP
Data ogłoszenia:03-12-2018
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Zapytania i wyjaśnienia:
Zmiana treści ogłoszenia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Udzielenie zamówienia: