Informacje o postępowaniu nr 462/2019/PN/DZP

Sprzedaż wraz z dostawą, szkoleniem i instalacją nowego stołu multimedialnego dla jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pn. „Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości”
Numer postępowania:462/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:17-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: