Informacje o postępowaniu nr 462/2018/US/DZP

Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań posiewu kału (nosicielstwo) do celów sanitarno-epidemiologicznych studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, Wydziału Lekarskiego, Wydziału Nauki o Żywności, Wydziału Bioinżynierii Zwierząt, Wydziału Nauk o Środowisku oraz Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:462/2018/US/DZP
Data ogłoszenia:06-12-2018
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Zmiana terminu:
Wybór oferty: