Informacje o postępowaniu nr 461/2019/PN

Dostawa sukcesywna materiałów budowlanych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:461/2019/PN
Data ogłoszenia:18-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: