Informacje o postępowaniu nr 461/2018/US/DZP

Świadczenie usług w zakresie wykonania badań profilaktycznych kandydatów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (I i II-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich), studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.
Numer postępowania:461/2018/US/DZP
Data ogłoszenia:06-12-2018
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
Zmiana terminu:
Wybór oferty: