Informacje o postępowaniu nr 458/2018/US/DZP

Przeprowadzenie kursów z zakresu prowadzenia dydaktyki w języku angielskim dla nauczycieli akademickich Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM) w latach 2018-2022 w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie” nr POWR.03.05.00-00-Z310/17
Numer postępowania:458/2018/US/DZP
Data ogłoszenia:05-12-2018
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Zawiadomienie o zmianie terminu składania i otwracia ofert:
Modyfikacja treści ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia :
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie:
Informacja o udzieleniu zamówienia: