Informacje o postępowaniu nr 455/2019/PN/DZP

Usługa opieki powdrożeniowej dla systemu informatycznego SIMPLE.ERP eksploatowanego przez Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie.
Numer postępowania:455/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:21-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: