Informacje o postępowaniu nr 450/2019/PN/DZP

Dostawa sukcesywna specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:450/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:16-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: