Informacje o postępowaniu nr 449/2019/PN/DZP

Dostawa jednorazowa specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:449/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:16-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zawiadomienie o zmianach :
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: