Informacje o postępowaniu nr 448/2019/PN/DZP

Dostawa fabrycznie nowej aparatury badawczej, laboratoryjnej do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:448/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:16-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Infomacja z otwacia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: