Informacje o postępowaniu nr 447/2019/PN/DZP

Dostawa specjalistycznych odczynników chemicznych, przeciwciał, leków i sprzętu laboratoryjnego do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:447/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:14-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:
Zapytania i wyjaśnienia do SIWZ:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty:
Unieważnienie: