Informacje o postępowaniu nr 444/2019/PN/DZP

Wykonanie oraz dostawa materiałów promujących XXVIII Sympozjum Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim organizowanego przez Katedrę Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Numer postępowania:444/2019/PN/DZP
Data ogłoszenia:10-10-2019
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Dostawa
Ogłoszenie:
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Informacja z otwarcia ofert:
Wybór oferty: