Informacje o postępowaniu nr 443/2018/US/DZP

Przeprowadzenie warsztatów z zakresu MS Office dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17.
Numer postępowania:443/2018/US/DZP
Data ogłoszenia:20-11-2018
Kod jednostki prowadzącej:DZP
Rodzaj zamówienia:Usługa
Unieważnienie: